Basis

BASIS består av tre mapper med fri kopierings- og bruksrett på den skolen eller institusjonen som har anskaffet dem. Målgruppen er barneskolens mellomtrinn eller andre, unge eller voksne, som har bruk for å gjenoppfriske regnemetoder og tidligere innlærte elementære, grunnleggende ferdigheter. For å oppnå en viss nivådeling består systemet av tre mapper (A, B og C) som hver inneholder 20 oppgavesider pluss bilag. Ettersom det er snakk om flere typer oppgaver og ulike vanskegrader innenfor de enkelte kategorier, så er materialet begrenset og tenkt å være igangsettende. Mer trening må den enkelte få i matematikkbøker og øvehefter innen de forskjellige emnene. Oppgavene kan etter ønsker og forutsetninger løses manuelt eller ved hjelp av lommeregner. Hvis en velger den manuelle framgangsmåten er det ikke mye plass til utregninger på de enkelte sidene. Da kan det være nyttig med et utregningshefte. Mange av oppgavene er selvkontrollerende. Da vil du finne de riktige svarene i et svarfelt som samtidig inneholder andre tall som ”kamuflasje”. Ut over selve oppgavene inneholder mappene forskjellige registreringsark som kan kopieres. Da kan lærer og elev holde styr på hva som er arbeidet med. Oppgavearkene har enkelte detaljer i farger. Den beste gjengivelsen får en med fargekopiering. Med mappen følger en cd, der alle oppgavene ligger i pdf-format. Det kan anbefales at denne cd-en blir sikkerhetskopiert eller lagt inn på felles server.

Mange av oppgavene er ganske vanskelige og vil kanskje kreve at eleven får hjelp, men samtidig kan det være en fin utfordring for en sterk elev. Hvis en velger å bruke materialet i full klasse, vil det gi læreren en god oversikt

over hvem som behersker de ulike ferdighetene slik at det kan settes inn ekstra øvelse for den som trenger det.

På disse regnearkene har vi valgt å bruke de vanlige betegnelsene på de fire regningsartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, så vi sier legge sammen eller pluss, trekke fra eller minus, gange og dele slik det blir brukt i daglig tale.

Basis A

Basis A

Kopimappe med fasit á 27 sider  med CD til print BM

298,00 NOK

Basis B

Basis B

1 stk Kopimappe med fasit á 27  sider og CD til print

298,00 NOK

Basis C DK

Basis C DK

1 stk Kopimappe med fasit á 27 sider og CD til print

298,00 NOK

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev slik at du nå alltid oppdatert om. nye tilbud og rabbatter . Motta en rabattkode via e-post, og bruke det i vår butikk . Det vil stadig få nye tilbud.

luk Cookies - Vår nettside bruker cookies. Hvis du bruker nettstedet vårt aksepterer du informasjonskapsler lagres på datamaskinen din. Hva er cookies? Les mer