E-bøker norsk

En e-bok er en elektronisk bok. Den finnes på en cd-rom og vises på skjermen med et bilde og tilhørende tekstlinjer som undertekst på skjermen, samtidig som teksten leses høyt.
Når setningene til bildet er vist og lest høyt, kommer det neste bildet fram med tekst og lyd.
Linjene skifter automatisk med et variabelt tidsintervall som eleven / læreren kan velge fra 1 til 30 sekunder eller linjene kan skiftes manuelt. Teksttype og størrelse kan også endres.
En e-bok gir eleven mulighet til å arbeide selvstendig med både visuelle og auditive input.
Når E-boken er slutt, kan elevene løse noen oppgaver fra historien. E-bøkene finnes i mange forskjellige vanskegrader, for det er viktig at innholdet er relevant og angår eleven. Det øker motivasjonen for aktiviteten, og lysten til å gå i gang med en ny e-bok, er skapt.
Gullhojs E-bøker er meget brukervennlige og starter selv når cd-en settes i datamaskinen uten installering av spesielle hjelpeprogrammer. E-bøker er meget relevante til leseopplæring og lesetrening både i klassen og spesialundervisningen.

Hvit serie 10 e-bøker BM

Enkeltbrukerlisens

398,00 NOK

Kvit serie10 e-bøker NYN

Enkeltbrukerlisens

398,00 NOK

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev slik at du nå alltid oppdatert om. nye tilbud og rabbatter . Motta en rabattkode via e-post, og bruke det i vår butikk . Det vil stadig få nye tilbud.

luk Cookies - Vår nettside bruker cookies. Hvis du bruker nettstedet vårt aksepterer du informasjonskapsler lagres på datamaskinen din. Hva er cookies? Les mer